Yangın Merdiveni Sistemleri

Yangın Merdivenleri

Yangın Merdivenleri

Mevcut yapı içerisinde bulunan insanların yangın anında acil olarak en güvenli şekilde tahliyesini sağlamak için yapılan çelik yapı yöntemi ile yapılmış tahliye merdivenine yangın merdiveni denir.

Yangın merdivenlerinin imalatı aşamasında belirli kaideler ve kurallara uyularak bir standart ölçü içerisinde imal edilmesi gerekmektedir. Bu konuda itfaiye ve belediyelerin yangın merdiveni yönetmeliği yayımlar ve bu yangın yönetmeliği adı altında yayımladığı yönergeler ve kaideler sonucunda en doğru ve en az hataya indirilmiş olarak üretilir. Piyasada maalesef ki yayımlanan bu yönetmeliğin veya uygulanması gereken bu projenin ne olduğunu bilmeyen merdiven altı diye tabir edilen demir doğrama atölyeleri bulunmaktadır. Bu yanlışlarla dolu imalatının sonucunda itfaiye ve belediyenin kabul görmemiş olduğu durumlarda mağduriyet söz konusu olmaktadır. Zira yangın merdivenleri önemli bir dikkat, çaba ve ustalık isteyen bir işin sonucudur.

Firmaların belediyelerden ruhsat almaları da gerekir. Ruhsat başvurularında genellikle Z tipi yangın merdivenleri tercih edilir. Z tipi yangın merdivenleri sahanlık sistemi şeklinde yapılmaktadır. Bir diğer seçenek olan ama belediyeler tarafından ruhsata izin verilmeyen yangın merdiveni türü ise spiral yani döner tip yangın merdivenleridir. Z tipi yangın merdivenlerinin daha çok tercih edilmesindeki ana etmen merdivenlerin montajından kaynaklı güvenli olma hissini yaratmasıdır.

Yangın merdivenleri binanın genelde arka taraflarına yapılır. Bunun temel amacı görüntüyü bozmamaktır. Ancak binanın önüne yapıldığı takdirde de estetik görünümü korumak adına tadilatlar yapmak söz konusu olabilir.

Yangın merdivenleri kadar yangın kapıları da mühim bir konudur. Belirli sayının üzerinde insan ikameti sonucunda, tek bir yangın kapısı yeterli gelmemektedir. Bu yandın kapılarının genişliği ve uzunluğu, konumlandırılması, kilitli tutulmaması önemlidir. Zira kullanacak kişilerin yangın merdivenlerini ve yangın merdiveni kapılarını önceden pratik ederek kullanmış ve tatbikat zamanında da sorunsuz bir şekilde yangından ve tehlikeden kaçması amaçlanmalıdır.