BLOG

Yangın Merdiveni Avantajlı mıdır?

Yangın anında acil olarak tahliye imkanı vermesi bakımından yangın merdivenleri, binanın en mühim unsurlarıdır.

İnsanlar açısından en temel gereksinim güvenlik gereksinimidir. Bundan ötürü insanların yaşam alanlarında güvenliği ön planda tutmaları gayet anlaşılır bir durumdur. Binada yaşayan insanların, yangın anında güvenli ve hızlı bir şekilde kaçmaları açısından yangın merdivenleri hayati öneme haizdir. Büyük şehirlerde özellikle İstanbul’da hizmet veren Karaboğa Mühendislik,   İstanbul yangın merdiveni, konusunda başarılı projeler imza atmaktadır.

Yangın Merdiveni Avantajlı mıdır?

Binanın kısa sürede tahliyesini sağladığı için can güvenliği açısından büyük önem arz eden yangın merdivenleri, bu anlamda yeni yapılan binaların tümünde inşa edilmektedir.

Yangın Merdiveni İmalatı Nasıl Yapılır?

Bir yangın merdiveni öncelikle sağlam olmalıdır. O sebeple yangın merdiveni imalatı için çelik kullanılmaktadır. Kaçış esnasında ağırlığı taşıması hayati önemdedir. Bunun yanı sıra kaygan olmaması için basamaklar kabartmalı ve baklava desenli olarak imal edilir.

Yangın Merdiveni Fiyatları

Kullanılan malzeme kalitesine ve el emeğinin yoğunluğuna göre yangın merdiveni fiyatları değişmektedir. Nispeten ucuz yangın merdiveni de ihtiyaçlara cevap vermektedir.

Yangın Merdiveni Avantajlı mıdır?